Download de App

In jouw store

Speel buiten met Pleintje

Samen met jouw vriendjes en vriendinnetjes

Ontwikkel jouw avatars

Door zoveel mogelijk te spelen

Waarom met elkaar spelen kinderen voorbereid op de samenleving van de toekomst

De kinderen van nu zullen de komende decennia leven en werken in een andere samenleving dan de huidige. Instituten als het World Economic Forum en het Platform Onderwijs 2032 geven aan dat kinderen gewapend moeten worden tegen de impact van maatschappelijke trends als bijvoorbeeld individualisering. 

individualisering als maatschappelijke trend

Individualisering als maatschappelijke trend is een interessant vraagstuk. Sommigen juichen wat zij zien als keuzevrijheid toe, anderen zijn bang dat teveel nadruk op het individu leidt tot een verlies van sociale verbondenheid. In de verschillende definities die in omloop zijn, keert een aantal zaken steeds terug zoals de invloed van bijvoorbeeld het huwelijk en de kerk, keuzevrijheid en verbanden tussen het individu en verschillende groepen. Wat we daarin kunnen waarnemen is het daadwerkelijke gedrag van mensen en de ruimte die de samenleving biedt, zoals het feit dat mensen meer thuis zijn gaan werken. 

Druk, Drukker, Drukst

Laten we even inhaken op dat werken. We zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan werken en niet alleen de agenda’s van de ouders zitten overvol, ook de agenda’s van de kinderen zijn volgestampt met voetbal, tennisles, school, muziek en bijles. Ook driekwart van de tieners geeft aan te druk te zijn. Ouders maken zich heel druk over cijfers en prestaties van het kind. Zowel op school als op de sportvelden.  Door de drukke agenda’s van de kinderen en de ouders, komen we aan vrij buiten spelen steeds minder toe. En als het kind zich dan even verveelt dan krijgen kinderen snel FIFA, Fortnite of iets anders voorgeschoteld. Terwijl het zo goed kan zijn als kinderen zelf bepalen wat er gebeurt en vanuit verveling hun fantasie en creativiteit leren gebruiken. 

Een gezonde toekomst!

Zoals ik al aangaf in de eerste alinea geven diverse instituten aan dat kinderen voorbereid moeten worden op de maatschappij van de toekomst. Hoe kan dat nou beter dan kinderen meer met elkaar vrij te laten spelen? De nadruk bij de ontwikkeling van kinderen dient niet alleen te liggen op het vergaren van kennis in deze kenniseconomie, maar juist ook op het ontwikkelen van mentale vaardigheden, als pro-activiteit en flexibiliteit, en sociale vaardigheden. Deels kan dit natuurlijk met goed onderwijs, maar door met vriendjes en vriendinnetjes te spelen kunnen kinderen juist de ‘life skills’ aanleren, die hen nu en in de toekomst succesvoller kunnen laten presteren in de samenleving van de toekomst. 

It’s time for change! Met behulp van Pleintje gaan we de strijd aan tegen digitalisering, bewegingsarmoede en individualisering. 

Weten hoe Pleintje dat doet? Neem een kijkje op de website!

Deel het verhaal en strijd voor een gezonde generatie!

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on linkedin
Deel op LinkedIn
Share on whatsapp
Deel op WhatsApp

Vragen? Neem gerust contact op!

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]